Translate / Terjemahan

.

.

Mini Iklan

· KERAPIAN DAN KEBERSIHAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA.

· BIASAKAN MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA DAN KELASNYA.

· KEMBALIKAN SELURUH PERALATAN KEPADA TEMPATNYA SEMULA